Julkaisu

Reference

Matell R, Pirttilä T. Myasthenia gravis (MG). Kirjassa: Elovaara I, Pirttilä T, Färkkilä M, Hietaharju A, toim. Kliininen neuroimmunologia, s. 206-214. Helsinki: Yliopistopaino, 2006.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Luku oppikirjassa.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Chapter in prescribed textbook.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Neurology
    • Tuula Pirttilä

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008