Julkaisu

Reference

Elovaara I, Pirttilä T, Färkkilä M, Hietaharju A, toim. Kliininen neuroimmunologia. Helsinki: Yliopistopaino, 2006. 317 s.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Toimitettu oppikirja.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Edited prescribed textbook.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Neurology
    • Tuula Pirttilä

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008