Julkaisu

Reference

Alafuzoff I. Neuropatologinen tutkimus. Kirjassa: Erkinjuntti T, Alhainen K, Rinne J, Soininen H, toim. Muistihäiriöt ja dementia. 2. uud. p., s. 453-462. Helsinki: Duodecim, 2006.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Luku oppikirjassa.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Chapter in prescribed textbook.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Clinical Pathology
    • Irina Alafuzoff

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008