Julkaisu

Reference

Hänninen T, Pulliainen V. Neuropsykologinen seulonta. Kirjassa: Erkinjuntti T, Alhainen K, Rinne J, Soininen H, toim. Muistihäiriöt ja dementia. 2. uud. p., s. 368-379. Helsinki: Duodecim, 2006.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Luku oppikirjassa.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Chapter in prescribed textbook.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Neurology
    • Tuomo Hänninen

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008