Julkaisu

Reference

Erkinjuntti T, Alhainen K, Rinne J, Soininen H, toim. Muistihäiriöt ja dementia. 2. uud. p. Helsinki: Duodecim, 2006. 647 s.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Toimitettu oppikirja.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Edited prescribed textbook.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Neurology
    • Hilkka Soininen

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008