Julkaisu

Reference

Kallio M, Jääskeläinen JE, Kouri M. Keskushermoston kasvaimet. Kirjassa: Soinila S, Kaste M, Somer H, toim. Neurologia. 2. uud. p., s. 395-423. Helsinki: Duodecim, 2006.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Luku oppikirjassa.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Chapter in prescribed textbook.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Neurosurgery
    • Juha Jääskeläinen

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Neurosurgery
    • Juha Jääskeläinen

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008