Julkaisu

Reference

Ansela M, Haapaniemi T, Pirttimäki S. Personal study plans for university students. A guide for study counsellors. Kuopio: Learning Centre, University of Kuopio, 2006.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Kirjoitettu ammatillinen kirja.
Kansallinen.
Kieli: Englanti.
Yliopiston omaa tuotantoa.

Publication data

Publication type: Authored profession-oriented monograph.
National.
In English.
Published by the University.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008