Julkaisu

Reference

Rilla K. Hyaluronan Synthase. Intracellular Traffic, Activity at Plasma Membrane, and Impact on Keratinocyte Micration, Proliferation and Formation of Microvilli. Doctoral dissertation. 2006. Kuopio University Publications D. Medical Sciences 391. 119 p., append.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeliväitöskirja.
Kansallinen.
Kieli: Englanti.
Yliopiston omaa tuotantoa.

Publication data

Publication type: Doctoral dissertation (articles).
National.
In English.
Published by the University.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008