Julkaisu

Reference

Koponen H, Pirttilä T, Juva K, Hietanen M, Erkinjuntti T, Mäki-Petäjä-Leinonen A. Psykoosi- ja dementiapotilaiden oikeudellisen toimintakyvyn arviointi. Suomen Lääkärilehti 2006:61(43):4469-4471.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Katsausartikkeli tiet.lehdessä.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Review article, minireview.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Neurology
    • Tuula Pirttilä
  • Department of Psychiatry
    • Hannu Koponen

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008