Julkaisu

Reference

Tuhkanen H. DNA Copy Number Changes in the Stromal and Epithelial Cells of Ovarian and Breast Tumours. Doctoral dissertation. 2006. Kuopio University Publications D. Medical Sciences 393. 110 p., append.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeliväitöskirja.
Kansallinen.
Kieli: Englanti.
Yliopiston omaa tuotantoa.

Publication data

Publication type: Doctoral dissertation (articles).
National.
In English.
Published by the University.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

 • Kliinisen patologian ja oikeuslääketieteen laitos
 • Naistentautien ja synnytysten yksikkö
 • Anatomian yksikkö

University of Kuopio

 • Department of Pathology and Forensic Medicine
 • Department of Obstetrics and Gynaecology
 • Department of Anatomy

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

 • Department of Obstetrics and Gynecology
  • Hanna Tuhkanen
 • Department of Oncology
 • Department of Clinical Pathology

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008