Julkaisu

Reference

Tyynelä K. Gene Therapy of Malignant Glioma. Experimental and Clinical Studies. Doctoral dissertation. 2006. Kuopio University Publications G. A.I. Virtanen Institute for Molecular Sciences 47. 114 p., append.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeliväitöskirja.
Kansallinen.
Kieli: Englanti.
Yliopiston omaa tuotantoa.

Publication data

Publication type: Doctoral dissertation (articles).
National.
In English.
Published by the University.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Biotechnology and Molecular Medicine
    • Kristiina Tyynelä

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Oncology
    • Kristiina Tyynelä

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008