Julkaisu

Reference

Kaarakainen M, Kinnunen B, Pirttimäki S, Huotari N, Kinnunen O. Hoivayrittäjyyden tulevaisuudet. Futura 2006(2):25-45.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeli ammatill. lehdessä.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Profession-oriented article.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Health Policy and Management
    • Minna Kaarakainen
  • Learning Centre
    • Säde Pirttimäki

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008