Julkaisu

Reference

Korolainen M. Proteomic Analysis of Post-translationally Modified Proteins in Alzheimer´s Disease. Doctoral dissertation. 2006. University of Kuopio. Department of Neurology. Series of Reports 83. 108 p., append.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeliväitöskirja.
Kansallinen.
Kieli: Englanti.
Yliopiston omaa tuotantoa.

Publication data

Publication type: Doctoral dissertation (articles).
National.
In English.
Published by the University.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Neurology
    • Minna Korolainen

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008