Julkaisu

Reference

Toroi T, Eerola A. Ohjelmistotestauksen taso ja käytössä olevat menetelmät terveydenhuollon yrityksissä ja sairaanhoitopiireissä. Kyselyn tulokset. Julkaisussa: Häyrinen K, toim. Sosiaali-ja terveydenhuollon tietotekniikan ja tiedonhallinnan tutkimuspäivät. Tutkimuspaperit 2006, Mikkeli, 30.-31.5.2006, s. 102-108. Helsinki: Stakes, 2006. Stakes, Työpapereita 18.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeli konferenssijulkaisussa.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Paper in proceedings, extended abstracts.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Computer Science
    • Tanja Toroi
    • Anne Eerola

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008