Julkaisu

Reference

Mykkänen J, Minkkinen I, Pöyhölä A, Riekkinen A. Toiminnallisten vaatimusten jäljitettävyys tietotarpeisiin ja ohjelmistoratkaisuihin terveydenhuollon tietojärjestelmissä. Julkaisussa: Häyrinen K, toim. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietotekniikan ja tiedonhallinnan tutkimuspäivät - Tutkimuspaperit 2006, Mikkeli, 30.-31.5.2006, s. 62-68. Helsinki: Stakes, 2006. Stakes, Työpapereita 18.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeli konferenssijulkaisussa.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Paper in proceedings, extended abstracts.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008