Julkaisu

Reference

Keinänen R, Huttunen J, Häkkinen S-K, Kanninen K, Lipponen A, Louhivuori L, Mäkelä K, Mäntylä T, Tusa M, eds. The Eleventh Annual Post-Graduate Symposium of the A.I. Virtanen Institute Graduate School. AIVI Winter School 2006. Abstracts. 2006. Kuopio University Publications G. A.I. Virtanen Institute for Molecular Sciences 41. 57 p.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Toimitettu tiet. kirja.
Kansallinen.
Kieli: Englanti.
Yliopiston omaa tuotantoa.

Publication data

Publication type: Edited scientific monograph.
National.
In English.
Published by the University.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008