Julkaisu

Reference

Grönfors T, Reinikainen M, Sihvonen T. Vector quantization as a method fo integer EMG signal compression. J Med Eng Technol 2006:30(1):41-52.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008