Julkaisu

Reference

Tuomisto L, Huuskonen A, Kauppinen R, Mononen J, Ahola L, Martiskainen P. Pehmeää ja pitävää. Lihanautakarsinoiden pohjamateriaalit hyvinvointivertailussa. Nauta 2005:35(4):58-59.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeli ammatill. lehdessä.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Profession-oriented article.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Institute of Applied Biotechnology
    • Jaakko Mononen
    • Leena Ahola
    • Paula Martiskainen

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008