Julkaisu

Reference

Pyykönen T, Mononen J, Ahola L, Nieminen P, Mustonen A-M. Lentomelun vaikutus sinikettujen lisääntymiseen. Turkistalous 2005:77(2):30-31.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeli ammatill. lehdessä.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Profession-oriented article.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Institute of Applied Biotechnology
    • Jaakko Mononen
    • Leena Ahola

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008