Julkaisu

Reference

Niskanen M, Niskanen J. The determinants of firm growth in small and micro firms - evidence on relationship lending effects. SSRN 2005:(24 p.).

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeli ammatill. lehdessä.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Teksti/tiivistelmä: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=874927

Publication data

Publication type: Profession-oriented article.
International.
In English.

Text/summary: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=874927


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008