Julkaisu

Reference

Kontturi M, Peräniemi S, Vepsäläinen JJ, Ahlgrén M. Catena-poly[diaquazinc(II)-my-(diethyl dichloromethylenebisphosphonato)-k3 o,ó:o" -tetraaquazinc(II)-my-(diethyl dichloromethylenebisphosphonato)-k3 o:ó,o"]. Acta Crystallogr Sect E Struct Rep Online 2005:E61:m635-m637.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008