Julkaisu

Reference

Pasanen M. Innovative SMEs, Towards a More Holistic Understanding. 2005. University of Kuopio. Department of business and management. Working papers 1. 38 p.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Kirjoitettu ammatillinen kirja.
Kansallinen.
Kieli: Englanti.
Yliopiston omaa tuotantoa.

Publication data

Publication type: Authored profession-oriented monograph.
National.
In English.
Published by the University.


Tekijšt

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008