Julkaisu

Reference

Niskanen J, Niskanen M. The effects of bank switching: firm level evidence from finnish small and micro firms. SSRN 2005:(23 p.).

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeli ammatill. lehdessä.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Teksti/tiivistelmä: http://ssrn.com/abstract=874946

Publication data

Publication type: Profession-oriented article.
International.
In English.

Text/summary: http://ssrn.com/abstract=874946


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008