Julkaisu

Reference

Keinänen R, Heikkinen S, Huttunen J, Koskinen R, Mäntylä T, Peltonen H, eds. The Tenth Annual Post-Graduate Symposium of the A.I. Virtanen Institute Graduate School. AIVI Winter School 2005. Abstracts. 2005. Kuopio University Publications G. A.I. Virtanen Institute for Molecular Sciences 39. 64 p.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Toimitettu tiet. kirja.
Kansallinen.
Kieli: Englanti.
Yliopiston omaa tuotantoa.

Publication data

Publication type: Edited scientific monograph.
National.
In English.
Published by the University.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Medicine
    • Sami Heikkinen

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008