Julkaisu

Reference

Tuunanen M. Franchising yrittäjyyden muotona ja edistäjänä. Julkaisussa: Granström R, Torikka J, Tuunanen M, toim. Franchising Suomessa 2006, s. 9-11. Lohja: Suomen Franchising Yhdistys ry, 2005. Franchising Suomessa / Suomen Franchising Yhdistys r.y. 2006.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Luku ammatillisessa kirjassa.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Chapter in profession-oriented monograph.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008