Julkaisu

Reference

Määttä S. Event-Related Potential Studies on Novelty Processing and Distractibility. Doctoral dissertation. 2005. Kuopio University Publications D. Medical Sciences 372. 54 p., append.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeliväitöskirja.
Kansallinen.
Kieli: Englanti.
Yliopiston omaa tuotantoa.

Publication data

Publication type: Doctoral dissertation (articles).
National.
In English.
Published by the University.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Clinical Neurophysiology

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Clinical Neurophysiology
    • Sara Määttä

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008