Julkaisu

Reference

Tanninen H, Pekkarinen J, Sauramo P. Sosiaalinen pääoma ja korporatismi: kansantaloustieteellinen näkökulma luottamuksen ylläpitoon palkkaneuvotteluosapuolten ja valtiovallan välillä. Kirjassa: Jokivuori P, toim. Sosiaalisen pääoman kentät, s. 270-292. Jyväskylä : Minerva, 2005.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Luku tiet. kirjassa/sarjaj:ssa.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Chapter in monograph/series.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008