Julkaisu

Reference

Kosma V-M. Mitä uutta rintasyövän biologiasta ja ennustetekijöistä? Pääkirjoitus. Duodecim 2005:121:2621-2622.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Pääkirjoitus tiet.lehdessä.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Editorial in scientific journal.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

  • Kliinisen patologian ja oikeuslääketieteen laitos
    • Veli-Matti Kosma

University of Kuopio

  • Department of Pathology and Forensic Medicine
    • Veli-Matti Kosma

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Clinical Pathology
    • Veli-Matti Kosma

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008