Julkaisu

Reference

Kontturi M, Peräniemi S, Vepsäläinen JJ, Ahlgrén M. Catena-poly[diaquacadmium(II)-my-(diethyl dichloromethylenebisphosphonato)-kappa3 O,O':O'' -tetraaquacadmium(II)-my -(diethyl dichloromethylenebisphosphonato-)kappa3 O:O',O'']. Acta Cryst C [Printed and online: http://www.iucr.org/] 2005(E61):m638-m640.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008