Julkaisu

Reference

Koistinen KM, Soininen P, Venäläinen TA, Häyrinen J, Laatikainen R, Peräkylä M, Tervahauta AI, Kärenlampi SO. Birch PR-10c interacts with several biologically important ligands. Phytochemistry 2005:66:2524-2533.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio


Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008