Julkaisu

Reference

Krasnov A, Koskinen H, Afanasyev S, Mölsä H. Transcribed Tcl-like transposons in salmonid fish. BMC Genomics [Online: http://www.biomedcentral.com/bmcgenomics/] 2005:6(107).

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Teksti/tiivistelmä: http://www.biomedcentral.com/1471-2164/6/107

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.

Text/summary: http://www.biomedcentral.com/1471-2164/6/107


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Institute of Applied Biotechnology
    • Aleksei Krasnov
    • Heikki Koskinen
    • Hannu Mölsä

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008