Julkaisu

Reference

Khomutov AR, Simonyan AR, Vepsalainen J, Keinanen TA, Alhonen L, Janne J. New oxaanalogues of spermine. Russ J Bioorg Chem 2005:31(2):189-195.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

 • Department of Chemistry
  • Jouko Vepsäläinen
 • Department of Biotechnology and Molecular Medicine
  • Tuomo Keinänen
  • Leena Alhonen
  • Juhani Jänne

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

 • Department of Oncology
  • Juhani Jänne

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008