Julkaisu

Reference

Martiskainen P, Mononen J, Tuomisto L, Tuovinen V. Naudan etogrammi. Eläinterveydenhuollon kehittämishanke Pohjois-Savossa . Eläinterveydenhuollon kehittämishanke Pohjois-Savossa (ELKE), 2005.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Kirjoitettu ammatillinen kirja.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Teksti/tiivistelmä: http://www.elke.fi/naudanetogrammi/

Publication data

Publication type: Authored profession-oriented monograph.
National.
In Finnish.

Text/summary: http://www.elke.fi/naudanetogrammi/


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Institute of Applied Biotechnology
    • Paula Martiskainen
    • Jaakko Mononen

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008