Julkaisu

Reference

Itäpuisto M. Kokemuksia alkoholiongelmaisten vanhempien kanssa eletystä lapsuudesta. Childhood Experiences of Living with Problem-drinking Parents. Väitöskirja. 2005. Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet. Vol. 124. 156 s.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Monografiaväitöskirja.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.
Yliopiston omaa tuotantoa.

Publication data

Publication type: Doctoral dissertation (monograph).
National.
In Finnish.
Published by the University.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Social Psychology and Sociology
    • Maritta Itäpuisto

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008