Julkaisu

Reference

Eskola J. Aikakauskirja Kasvatuksen vastainen toiminta. Pääkirjoitus. Kasvatus 2005:36(1):3-6.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Pääkirjoitus tiet.lehdessä.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Editorial in scientific journal.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Social Psychology and Sociology
    • Jari Eskola

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008