Julkaisu

Reference

Hukkanen A, Karjalainen R, Nielsen S, van der Wolf JM. Epidemiology of Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus in potato under European conditions: population development and yield reduction. J Plant Dis Prot 2005(112):88-97.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Institute of Applied Biotechnology
    • Anne Hukkanen
    • Reijo Karjalainen

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008