Julkaisu

Reference

Krasnov A, Koskinen H, Pehkonen P, Rexroad CE III, Afanasyev S, Mölsä H. Gene expression in the brain and kidney of rainbow trout in response to handling stress. BMC Genomics [Online: http://www.biomedcentral.com/bmcgenomics/] 2005:6:3.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Teksti/tiivistelmä: http://www.biomedcentral.com/1471-2164/6/3

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.

Text/summary: http://www.biomedcentral.com/1471-2164/6/3


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Institute of Applied Biotechnology
    • Aleksei Krasnov
    • Heikki Koskinen
    • Hannu Mölsä

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008