Julkaisu

Reference

Mervaala E, Partanen J. Polyneuropatiat. Kirjassa: Kunnamo I, Varonen H, Nyberg P, Alenius H, Ellonen M, Helin-Salmivaara A, Hiltunen L, Jousimaa J, Kaila M, Mattila-Lindy S, Paakkari P, Pennanen P, toim. Lääkärin käsikirja, 7. uud. p., s. 1264-1267. Helsinki: Duodecim, 2004.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Luku ammatillisessa kirjassa.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Chapter in profession-oriented monograph.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Clinical Neurophysiology
    • Esa Mervaala
    • Juhani Partanen

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Clinical Neurophysiology
    • Esa Mervaala
    • Juhani Partanen

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008