Julkaisu

Reference

Karhu J, Länsimies E. Stressi . Kirjassa: Moilanen I, Räsänen E, Tamminen T, Almqvist F, Piha J, Kumpulainen K, toim. Lasten- ja nuorisopsykiatria, 3. uud. p. , s. 109-116. Helsinki: Duodecim, 2004.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Luku oppikirjassa.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Chapter in prescribed textbook.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Clinical Neurophysiology
    • Jari Karhu
  • Department of Clinical Physiology

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Clinical Neurophysiology
    • Jari Karhu
  • Department of Clinical Physiology and Nuclear Medicine

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008