Julkaisu

Reference

Heinonen S, Puolakka J. Raskauden jälkipuoliskon verenvuodot. Kirjassa: Ylikorkala O, Kauppila A, toim. Naistentaudit ja synnytykset. 4. uud. p., s. 455-461. Helsinki: Duodecim, 2004.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Luku oppikirjassa.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Chapter in prescribed textbook.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

 • Naistentautien ja synnytysten yksikkö
  • Seppo Heinonen
  • Jukka Puolakka

University of Kuopio

 • Department of Obstetrics and Gynaecology
  • Seppo Heinonen
  • Jukka Puolakka

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

 • Department of Obstetrics and Gynecology
  • Seppo Heinonen

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008