Julkaisu

Reference

Tuppurainen M, Komulainen M. Osteoporoosi. In: Ylikorkala O, Kauppila A, eds. Naistentaudit ja synnytykset. 4. uud. p., p. 127-134. Helsinki: Duodecim, 2004.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Luku oppikirjassa.
Kansallinen.
Kieli: Englanti.

Publication data

Publication type: Chapter in prescribed textbook.
National.
In English.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

 • Naistentautien ja synnytysten yksikkö
  • Marjo Tuppurainen

University of Kuopio

 • Department of Obstetrics and Gynaecology
  • Marjo Tuppurainen

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

 • Department of Obstetrics and Gynecology
  • Marjo Tuppurainen
  • Marja Komulainen

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008