Julkaisu

Reference

Saarikoski S. Raskauden keston häiriöt. In: Ylikorkala O, Kauppila A, eds. Naistentaudit ja synnytykset. 4. uud. p., p. 411-429. Helsinki: Duodecim, 2004.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Luku oppikirjassa.
Kansallinen.
Kieli: Englanti.

Publication data

Publication type: Chapter in prescribed textbook.
National.
In English.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

  • Naistentautien ja synnytysten yksikkö
    • Seppo Saarikoski

University of Kuopio

  • Department of Obstetrics and Gynaecology
    • Seppo Saarikoski

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Obstetrics and Gynecology
    • Seppo Saarikoski

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008