Julkaisu

Reference

Randell K. Effects of Hormonal and Others Factors on Fractures in Peri- and EEarly Postmenopausal Women. Doctoral dissertation. 2004. Kuopio University Publications D. Medical Sciences 350. 89 p., append.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeliväitöskirja.
Kansallinen.
Kieli: Englanti.
Yliopiston omaa tuotantoa.

Publication data

Publication type: Doctoral dissertation (articles).
National.
In English.
Published by the University.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Obstetrics and Gynecology
    • Kaisa Randell

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008