Julkaisu

Reference

Aukee P, Immonen P, Laaksonen DE, Laippala P, Penttinen J, Airaksinen O. The effect of home biofeedback training on stress incontinence. Acta Obstet Gynecol Scand 2004:83:973-977.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

 • Department of Physiology
  • David Laaksonen
 • Department of Obstetrics and Gynaecology
  • Jorma Penttinen
 • Department of Surgery/Physiatrics
  • Olavi Airaksinen

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

 • Department of Obstetrics and Gynecology
  • Jorma Penttinen
 • Physical Medicine Rehabilitation
  • Olavi Airaksinen

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008