Julkaisu

Reference

Siloaho M, Naukkarinen A, Penttinen J. Kokemuksia ISO 9002 -laatujärjestelmästä Kuopion yliopistollisessa sairaalassa vuosina 1997-2001. Suomen Lääkärilehti 2003:58(47):4835-4839.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

 • Kliinisen kemian yksikkö
  • Maritta Siloaho
 • Kliinisen patologian ja oikeuslääketieteen laitos
  • Anita Naukkarinen
 • Naistentautien ja synnytysten yksikkö
  • Jorma Penttinen

University of Kuopio

 • Department of Clinical Chemistry
  • Maritta Siloaho
 • Department of Pathology and Forensic Medicine
  • Anita Naukkarinen
 • Department of Obstetrics and Gynaecology
  • Jorma Penttinen

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

 • Department of Clinical Chemistry
  • Maritta Siloaho
 • Department of Clinical Pathology
  • Anita Naukkarinen
 • Administration Centre
  • Jorma Penttinen

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008