Julkaisu

Reference

Aukee P. Biofeedback Training in Stress Urinary Incontinence. Doctoral dissertation. 2003. Kuopio University Publications D. Medical Sciences 315. 74 p., append.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeliväitöskirja.
Kansallinen.
Kieli: Englanti.
Yliopiston omaa tuotantoa.

Publication data

Publication type: Doctoral dissertation (articles).
National.
In English.
Published by the University.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

  • Naistentautien ja synnytysten yksikkö
    • Pauliina Aukee

University of Kuopio

  • Department of Obstetrics and Gynaecology
    • Pauliina Aukee

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Obstetrics and Gynecology
    • Pauliina Aukee

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008