Julkaisu

Reference

Kananen J. Varastokirjaston ja Kuopion yliopiston välinen artikkeleiden elektroninen välityskokeilu 2002-2003. Varastokirjasto tiedottaa 2003(1):5-7.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeli ammatill. lehdessä.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Profession-oriented article.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Library
    • Jukka Kananen

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008