Julkaisu

Reference

Laasanen J, Hiltunen M, Romppanen E-L, Punnonen K, Mannermaa A, Heinonen S. Microsatellite marker association at chromosome region 2p 13 in Finnish patients with preeclampsia and obstetric cholestasis suggests a common risk locus. Eur J Hum Genet 2003:11:232-236.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Clinical Chemistry
    • Eeva-Liisa Romppanen
    • Kari Punnonen
  • Department of Obstetrics and Gynecology
    • Seppo Heinonen

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008