Julkaisu

Reference

Kröger H, Santavirta S, Aro H, Hämäläinen M. Osteoporosis and the orthopaedic surgeon. Scand J Surg 2003:92:232-234.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Surgery
    • Heikki Kröger

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008