Julkaisu

Reference

Suomen Silmälääkäriyhdistys ry ja Suomen Glaukoomaseura ry. Glaukooma. Käypä hoito-suositus. Duodecim 2002:118(18):1922-1935.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Kuopion yliopisto

University of Kuopio

  • Department of Ophthalmology
    • Hannu Uusitalo

Kuopion yliopistollinen sairaala

Kuopio University Hospital

  • Department of Ophthalmology
    • Hannu Uusitalo

Julkaisutietokanta 15.4.2008 Publications Data Base 15.4.2008